Urbanisme

  • Modificació Puntual PGM UA1 i UA2
    La Garriga (Barcelona)
    2014
  • Modificació Puntual PGM UA33
    La Garriga (Barcelona)
    2014