Què fem?

PER ADMINISTRADORS DE FINQUES, APIS, COMUNITATS DE PROPIETARIS, ETC ...

 • - Certificats d’Eficiència Energètica
 • - Certificats de Primera i Segona Ocupació
 • - Inspecció Tècnica d'Edificis
 • - Projectes de Rehabilitació
 • - Direccions d'Obra
 • - Peritatges
 • - Tramitació de Subvencions
 • - Informe de Millores per Edificis
 • - Assessorament Tècnic per a Comunitats de Propietaris

PER A INVERSORS, PROMOTORS, ETC ...

 • - Estudis de Viabilitat (en Solars o Edificis Existents)
 • - Projectes d’Arquitectura (bàsic i executiu)
 • - Projectes d'Enginyeria (Càlcul de instal·lacions)
 • - Projectes d'Activitat (Obertura de noves activitats)
 • - Project Managment
 • - Construct Managment

PER A CLIENTS PARTICULARS, EMPRESES, ETC ...

 • - Avantprojecte (idees de distribució i encaix general)
 • - Projectes d’Arquitectura (bàsic i executiu)
 • - Projectes d'Activitat (Obertura de noves activitats)
 • - Projectes de Interiorisme (Imatges 3D, Propostes de Mobiliari, etc...)
 • - Informes de Patologies

PER A CONSTRUCTORES, INDUSTRIALS, ETC ...

 • - Coordinació de Seguretat i Salut
 • - Elavoració d’Amiadaments
 • - Coordinació de Industrials
 • - Control de Qualitat